Biografteatern Scala är en unik filmvisningslokal. Själva huset uppfördes i fyra våningar i början av 1900-talet, med invigning av Biografteatern Scala den 14 september 1910. Det är därmed den i Sverige äldsta bevarade biografen som byggts för att vara just en biograf. Salongen är i viss mån ut-byggd, men likväl huvudsakligen i det skick lokalen befann sig i under biografens pionjärtid. Interiören är oerhört välbevarad och omsorgsfullt underhållen.

Biografvisning tog sin början i Ystad i slutet av 1800-talet, dels i ambulerande form men också i vissa bestämda lokaler. Verksamheten i nuvarande byggnad startades av herrarna Appelgren och Cederholm i en tid med få svenska filmproduktioner och relativt begränsat utbud, men visade sig bli lyckad. På premiären visades fem kortfilmer till biljettpriser mellan 25 och 50 öre.

Via en gasmotor försågs lokalen med elektricitet och var därmed upplyst, en exklusivitet få förunnade vid denna tid. Alla glödlampor i taket var väl synliga. Uppfällbara trästolar och väggar med panel i förgylld stuck och trä med mörkgrön marmorering och dekorativa landskapsmotiv är än idag en framträdande del av Scalas inredning.

Verksamheten på Scala avtog. Efter flera års vila drogs åter en viss verksamhet igång 1990, och man ansökte då även om byggnadsminnesförklaring hos Länsstyrelsen. Biografteatern hotades att rivas men räddades, delvis tack vare Ystads Allehanda och Sydsvenska Dagbladet.

Biografteatern Scala var – och är – en minst sagt exklusiv biograf. Dess populäritet växte och lokalen blev otillräcklig. I en tillbyggnad 1925 breddades och förlängdes salongen. Arbetet utfördes med omsorg om den rådande inrednings-stilen och gav rum för 327 personer. Nyinvigningen ägde rum den 14 september 1925. Fem år senare kom ljudfilmen till Scala, som sedermera kom att ägas av Svenska Förenade Biograf.

Efter en restaurering invigdes Scala på nytt den 26 juni 1995, bland annat med tal av Ernst-Hugo Järegård. Den dåvarande ägaren var emellertid inte helt belåten med driften, och biografen lades ner 1999, men återuppstod 2003 och är nu fullt digitaliserad.