Scalas Vänner
St. Östergatan 12,
271 34 YSTAD
Tel.: 0411-55 53 03, 0706-44 76 80
e-post:info@bioscala.se
Hemsida: www.bioscala.se
Scala också på >>>

Bli medlem i Scalas Vänner - Bg 5603-7575
200 kr/år och se din elfte film gratis.

Hitta till Scala>>>>>

Ordförande: Ulla Winberg
Vice ordförande: Bengt Nilsson
Sekreterare: Barbro Hallenberg
Kassör:
Cilluf Svensson
Ansvarig filmutskottet: Lars-Christer Karlsson
Övriga styrelsen: Bernt Östlund, Peter Bävman
Suppl: Maria Roxenius, Jonas Lindhe, Maja Regefalk

Kontaktperson: Ulla Winberg, 0706-44 76 80
Maskinister: Lars Nordin, Roger Möller, Kent Svanström