Välkommen till Biografteatern Scala
Sveriges äldsta biograf -
för ändamålet byggd

På grund av regeringsbeslut kommer Biografteatern Scala tills vidare kräva att du uppvisar ett giltigt vaccinationsbevis som innebär minst två vaccinationer mot Covid 19, som en förutsättning för att besöka filmvisningar och andra arrangemang. Vidare begränsas antalet besökare till totalt 65 personer i sällskap om maximalt åtta personer. Det krävs också att sällskapet håller minst en meters avstånd till övriga sällskap. Detta görs för att vi vill motverka fortsatt smittspridning och för ökad trygghet för våra besökare.


Bokning på: scalabokning.se