Välkommen till Biografteatern Scala
Sveriges äldsta biograf -
för ändamålet byggd
Bokning på: scalabokning.se