Välkommen till Biografteatern Scala
Sveriges äldsta biograf -
för ändamålet byggd

Biografteatern Scala fortsätter att visa film
under förutsättning att inte Folkhälsomyndigheten kungör andra direktiv.
Antalet platser är begränsat till 40


Bokning på: scalabokning.se