Välkommen till Biografteatern Scala
Sveriges äldsta biograf -
för ändamålet byggd

Biografteatern Scala fortsätter att visa film
under förutsättning att inte Folkhälsomyndigheten kungör andra direktiv.
Antalet platser är begränsat till 40
och fr.o.m. 24 november till 8 platser
P.g.a. rådande smittspridningsläge är baren stängd
fr.o.m. 1 november tillsvidare

Bokning på: scalabokning.se