Biografteatern Scala


Borrby bio


Kiviks bio

Kulturbiograferna Sydöstra Skåne
ett samarbetsprojekt

Tre av landets äldsta biografer, Biografteatern Scala i Ystad, Borrby bio och Kiviks bio har tillsammans bildat samarbetsprojektet ”Kulturbiograferna Sydöstra Skåne”. Något som kommer att ge de tre ideellt drivna biograferna möjligheten att nå ut till en ännu större publik med ett bredare program för filmintresserade i alla åldrar. Allt för att hålla en levande biografkultur vid liv!

Projektet har startats och möjliggjorts genom stöd från Leader Ystad-Österlenregionen som verkar för att förena ideella, privata och offentliga krafter. Huvudmålet för Leader är en stark lokal utveckling av landsbygden.

Utifrån en gemensam plattform kan vi visa upp våra biografers respektive unika profiler och samtidigt samarbeta med andra kulturverksamheter och skapa nätverk. Projektet förväntas generera ett bestående och rikt utbud inom biografernas verksamhetsområden.

Vårt första projekt har varit Europeiska filmdagar på Österlen! 28-30 mars 2014 där vi lät framstående filmpersoner välja varsin europeisk film och utifrån den samtala med publiken om situationen för den europeiska filmen, där den engelskspråkiga och nationella filmen har en så dominerande ställning i varje europeiskt land.

Länkar till de andra två biograferna o Leader:

Borrby bio>>>

Kiviks bio>>>

Leader Ystads-Österlenregionen>>>

Kontakt: Åke Bergholm tel 070 200 56 07
Annika Malm tel 076 596 44 48