Biografteatern Scalas historia

slide_start01-scaledNY

Biografteatern Scala, invigd den 14 september 1910, är Sveriges äldsta för ändamålet ritade och uppförda biograf i drift. Trots en pietetsfull restaurering 1995 har lokalen ännu inte blivit byggnadsminnesförklarad.
Den gamla anrika stumfilmslokalen genomgick under sommaren 2004 en teknisk uppdatering. Med den nya filmduken kan vi nu visa alla filmformat och med den senaste ljudtekniken återge alla effekter som filmupplevelsen kräver.

Biografteatern Scala är en unik filmvisningslokal. Själva huset uppfördes i fyra våningar i början av 1900-talet, med invigning av Biografteatern Scala den 14 september 1910. Det är därmed den i Sverige äldsta bevarade biografen som byggts för att vara just en biograf. Salongen är i viss mån utbyggd, men likväl huvudsakligen i det skick lokalen befann sig i under biografens pionjärtid. Interiören är oerhört välbevarad och omsorgsfullt underhållen.

Biografvisning tog sin början i Ystad i slutet av 1800-talet, dels i ambulerande form men också i vissa bestämda lokaler. Verksamheten i nuvarande byggnad startades av herrarna Appelgren och Cederholm i en tid med få svenska filmproduktioner och relativt begränsat utbud, men visade sig bli lyckad. På premiären visades fem kortfilmer till biljettpriser mellan 25 och 50 öre.

Via en gasmotor försågs lokalen med elektricitet och var därmed upplyst, en exklusivitet få förunnade vid denna tid. Alla glödlampor i taket var väl synliga. Uppfällbara trästolar och väggar med panel i förgylld stuck och trä med mörkgrön marmorering och dekorativa landskapsmotiv är än idag en framträdande del av Scalas inredning.

Efter en restaurering invigdes Scala på nytt den 26 juni 1995, bland annat med tal av Ernst-Hugo Järegård. Den dåvarande ägaren var emellertid inte helt belåten med driften, och biografen lades ner 1999, men återuppstod 2003 och är nu fullt digitaliserad.

Biografteatern Scala var – och är – en minst sagt exklusiv biograf. Dess popularitet växte och lokalen blev otillräcklig. I en tillbyggnad 1925 breddades och förlängdes salongen. Arbetet utfördes med omsorg om den rådande inredningsstilen och gav rum för 327 personer. Nyinvigningen ägde rum den 14 september 1925. Fem år senare kom ljudfilmen till Scala, som sedermera kom att ägas av Svenska Förenade Biograf.

Vill Du hjälpa till att Scala används och finns kvar? Bli medlem i Scalas vänner!

200:- enskilt medlemskap
1 000:- ideella föreningar, intresseorganisationer
3 000:- företag

Biografteatern Scala var – och är – en minst sagt exklusiv biograf. Dess popularitet växte och lokalen blev otillräcklig. I en tillbyggnad 1925 breddades och förlängdes salongen. Arbetet utfördes med omsorg om den rådande inredningsstilen och gav rum för 327 personer. Nyinvigningen ägde rum den 14 september 1925. Fem år senare kom ljudfilmen till Scala, som sedermera kom att ägas av Svenska Förenade Biograf.

Vill Du hjälpa till att Scala används och finns kvar? Bli medlem i Scalas vänner!

200:- enskilt medlemskap
1 000:- ideella föreningar, intresseorganisationer
3 000:- företag