Scalas vänner

slide_start01-scaledNY

St. Östergatan 12, 271 34 YSTAD
Telefon: 0706-44 76 80
e-post: info@bioscala.se

Kontaktperson teknik: Kent Svanström 0730-84 36 42
Maskinister: Roger Möller, Kent Svanström, Jonas Lindhe, Cilluf Svensson

Bli medlem i Scalas Vänner – Bg 5603-7575 200 kr/år och se din elfte film gratis. Skicka även ett mejl till info@bioscala.se med namn, adress och e-postadress, så att vi kan bekräfta. 

T.f. Biografföreståndare Bengt Nilsson
Ordförande: Bengt Nilsson

Vice ordförande: Roger Möller
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson
Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Sverker Ahrent, Jonas Lindhe, Jane Ljung, Eva Helmersson 
Suppl: Bo Svensson, Maria Lahlin-Idemark, Eva Sonesson 

T.f. Biografföreståndare Bengt Nilsson
Ordförande: Bengt Nilsson

Vice ordförande: Roger Möller
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson
Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Sverker Ahrent, Jonas Lindhe, Jane Ljung, Eva Helmersson 
Suppl: Bo Svensson, Maria Lahlin-Idemark, Eva Sonesson