Scalas vänner

slide_start01-scaledNY

St. Östergatan 12, 271 34 YSTAD
Telefon: 0706-44 76 80
e-post: info@bioscala.se

Kontaktperson teknik: Kent Svanström 0730-84 36 42
Maskinister: Roger Möller, Kent Svanström, Jonas Lindhe, Cilluf Svensson

Scalas Vänner
För att Scala ska förbli biograf har föreningen Scalas Vänner bildats. Utöver att driva den offentliga filmvisningen, vill Scalas Vänner medverka till arrangemang som t.ex. stumfilmsfestival, familjebio och kvalitetsfilmvisningar i kombination med programverksamhet som musik, sång, teater, föreläsningar, möten, informationsträffar o.s.v.

Bli medlem i Scalas Vänner – Bg 5603-7575 200 kr/år och få 10% rabatt på biljetten. Skicka även ett mejl till info@bioscala.se med namn, adress och e-postadress, så att vi kan bekräfta.

T.f. Biografföreståndare Bengt Nilsson
Ordförande: Bengt Nilsson

Vice ordförande: Roger Möller
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson
Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Sverker Ahrent, Jonas Lindhe, Jane Ljung, Eva Helmersson 
Suppl: Bo Svensson, Maria Lahlin-Idemark, Eva Sonesson 

T.f. Biografföreståndare Bengt Nilsson
Ordförande: Bengt Nilsson

Vice ordförande: Roger Möller
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson 
Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Sverker Ahrent, Jonas Lindhe, Jane Ljung, Eva Helmersson 
Suppl: Bo Svensson, Maria Lahlin-Idemark, Eva Sonesson