Scalas vänner

slide_start01-scaledNY
IMG_2420
previous arrow
next arrow

Scalas vänner är en en ideell förening som driver den anrika Biografteatern Scala. Bli medlem och ge föreningen ditt stöd via bankiro 5603-7575 och 200 kronor per år. Du får tio procent rabatt på alla filmföreställningar men ger framför allt ditt bidrag till Scalas fortlevnad. Skicka även ett mejl till info@bioscala.se med namn, adress och e-postadress, så att vi kan bekräfta ditt medlemskap. 

Utöver att driva den offentliga filmvisningen, vill Scalas vänner medverka till arrangemang som t.ex. stumfilmsfestival, familjebio och kvalitetsfilmvisningar i kombination med programverksamhet som musik, sång, teater, föreläsningar, möten, informationsträffar o.s.v.

T.f. Biografföreståndare: Roger Möller
Ordförande: Roger Möller
Vice ordförande: Jane Ljung
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson 

Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Kent Svanström, Jonas Lindhe,
Eva Helmersson, Maria Lalin-Idemark och Eva Sonesson 
Suppl: Bo Svensson, Bengt Nilsson, Elisabet Tegnhed och Lil Gernandt

Teknik: Kent Svanström
Maskinister: Roger Möller, Kent Svanström, Jonas Lindhe, Cilluf Svensson


T.f. Biografföreståndare: Roger Möller
Ordförande: Roger Möller

Vice ordförande: Jane Ljung
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson 

Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Kent Svanström, Jonas Lindhe, Eva Helmersson, Maria Lalin-Idemark och Eva Sonesson 
Suppl: Bo Svensson, Bengt Nilsson, Elisabet Tegnhed och Lil Gernandt 

Teknik: Kent Svanström 
Maskinister: Roger Möller, Kent Svanström, Jonas Lindhe, Cilluf Svensson