Scalas vänner

slide_start01-scaledNY
IMG_2420
previous arrow
next arrow
 

Scalas vänner är en ideell och politiskt obunden förening som driver den anrika Biografteatern Scala.

Du kan bli medlem och ge föreningen ditt stöd via
bankgiro 5603-7575.
Medlemsav giften är 200 kronor per år.

Skicka även ett mejl till info@bioscala.se med namn, adress och e-postadress, så att vi kan bekräfta ditt medlemskap. När detta är gjort så kan du hämta ut ditt medlemskort i kassan på Scala under någon av våra visningskvällar.

Medlemskortet ger dig tio procent rabatt på alla filmföreställningar. På detta sätt bidrar du även till Scalas fortlevnad.

T.f. Biografföreståndare: Roger Möller
Ordförande: Roger Möller
Vice ordförande: Jane Ljung
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson 

Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Jonas Lindhe, Eva Helmersson, Maria Lalin-Idemark och Eva Sonesson 
Suppl: Bo Svensson, Bengt Nilsson, Elisabet Tegnhed och Lil Gernandt 

Maskinister: Roger Möller, Jonas Lindhe och Cilluf Svensson 

T.f. Biografföreståndare: Roger Möller
Ordförande: Roger Möller
Vice ordförande: Jane Ljung
Sekreterare: Bernt Östlund
Kassör: Kirsten Ohlsson 

Övriga styrelsen: Cecilia Jeppsson, Jonas Lindhe, Eva Helmersson, Maria Lalin-Idemark och Eva Sonesson 
Suppl: Bo Svensson, Bengt Nilsson, Elisabet Tegnhed och Lil Gernandt 

Maskinister: Roger Möller, Jonas Lindhe och Cilluf Svensson